Nr. kat.: MNO 103 OMO
Tytuł: Portret Bogusława Ernesta Doenhoffa (23.07.1665–24.03.1734)
Autor: Malarz nieznany
Datowanie: około 1720 r. (order został domalowany po 1730 r.)
Wymiary: 131,3x98,8 cm
Opis: Portret Bogusława Ernesta Doenhoffa (23.07.1665, Królewiec–24.03.1734, Gdańsk). Młodszy syn Gerarda Doenhoffa (1632–1685) i Anny Beaty von Goldstein (1645–1675). W 1703 r. poślubił Mariannę Anną Bielińską (1688–przed 1737) herbu Junosza. Marianna została metresą króla Augusta II Mocnego. Dzięki koneksjom w Watykanie wyjednała zgodę papieża Klemensa XI na rozwód z Denhoffem – rozwiedli się w 1719 r. , potem wyjechała z królem do Drezna. Podkomorzy wielki litewski 1702. Generał-lejtnant wojsk koronnych 1705, generał artylerii litewskiej w latach 1710–1725. Dowódca regimentu konnego 1711–1734. Starosta Sokolnicki. Był marszałkiem konfederacji sandomierskiej. Proweniencja: Obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Drogoszach (Doenhoffstädt), w zbiorach muzeum od 1946 r. Konserwacja: Warszawa 1954 Bibliografia: Kamila Wróblewska, Dawny portret w zbiorach Muzeum Mazurskiego. Katalog wystawy, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 1965, s. 38, kat. 44, il. 31; K. Wróblewska, Malarstwo Warmii i Mazur od XV do XIX wieku, Pojezierze, Olsztyn 1978, s. 34, kat. il. 40; K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 329–330, kat. 19, ryc. 27; I.B. Kluk, Portret. Modny czy tradycyjny?, Informator o wystawie, Muzeum w Ostródzie 14 IX–15 XI 2010 r., s. 7, 33, poz. 1 Wystawy: Dawny portret w zbiorach Muzeum Mazurskiego, Muzeum Mazurskie, Olsztyn 1965; Dawne malarstwo ze zbiorów Muzeum Mazurskiego w Olsztynie. 25 lat konserwacji muzealiów w województwie olsztyńskim, Frombork V–X 1972; W stronę korony. Związki Warmii i Prus z Rzeczypospolitą, Olsztyn 19 XII 1988–30 X 1989; Avitarum virtutum. Godne rodowej doskonałości. W kręgu sztuki stanu szlacheckiego Prus Książęcych, Muzeum w Kętrzynie 22.07.2004; Portret. Modny czy tradycyjny?, Muzeum w Ostródzie 14.09.–15.11.2010 r.; Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI–XVIII w.), Zamek Królewski w Warszawie 3 V–31 VII 2012.