Nr. kat.: MNO 94 OMO
Tytuł: Portret Zofii Karoliny von Lehndorff (ur. 1710) z domu Doenhoff
Autor: Malarz nieznany
Datowanie: około 1740 r.
Wymiary: 77x62 cm
Opis: Córka Bogusława Ernesta Doenhoffa (1665–1754) i Marianny Bielińskiej (1688–przed 1737). Małżonka Gerarda Ernesta von Lehndorffa Proweniencja: Obraz pochodzi z kolekcji podworskiej w Sztynorcie, w zbiorach muzeum od 1946 r. Konserwacja: Maria Czerwonka i Maria Mączkowska, PKZ Olsztyn 1981 Bibliografia: K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 331–332, kat. 21, ryc. 29 Wystawy: W stronę korony. Związki Warmii i Prus z Rzeczypospolitą, Olsztyn 19 XII 1988–30 X 1989; Portrety szlachty pruskiej, Muzeum im. Herdera w Morągu 26 V 1993–10 VII 1994; Portrety szlachty pruskiej Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 12 VII 1994; Portret dworski od XVII do XX wieku, Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu III 2003; Z herbem w tle. Portrety i kartusze herbowe ze zbiorów MWM, Olsztyn 15 V 2010 do 31 X 2013; Portretowe inspiracje, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 24 IV 2014.