Nr. kat.: MNO 206 OMO
Tytuł: Portret Magnusa Johanna Doenhoffa (ur. 1667)
Autor: Malarz nieznany
Datowanie: około 1700 r.
Wymiary: 110,5x84,2 cm
Opis: Syn Gerarda Doenhoffa (ok. 1632–1685) i Anny Beaty Goldstein. Ożeniony z Marią Elżbietą von Schlieben. Generał holenderski W prawym górnym rogu herb rodowy Doenhoffów Na odwrocie płótna napis identyfikujący osobę portretowaną w języku niemieckim: „Magnus Johann Graf von Denhoff General-Major / in Hollandischen Diensten.” Proweniencja: Obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Drogoszach (Doenhoffstädt), w zbiorach muzeum od 1947 r. Konserwacja: PKZ Olsztyn Bibliografia: K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 332–333, kat. 22, ryc. 30 Wystawy: W stronę korony. Związki Warmii i Prus z Rzeczypospolitą, Olsztyn 19 XII 1988–30 X 1989; Z herbem w tle. Portrety i kartusze herbowe ze zbiorów MWM, Olsztyn 15 V 2010 do 31 X 2013; Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI–XVIII w.), Zamek Królewski w Warszawie 3 V–31 VII 2012.