Nr. kat.: MNO 312 OMO
Tytuł: Portret Magnusa Jana Doenhoffa (ur. 1667)
Autor: Malarz nieznany
Datowanie: około 1740 r.
Wymiary: 86,4x74,3 cm
Opis: U dołu wtórny napis białą farbą identyfikujący portretowanego: „Magnus Johann Gr[a]f. u Dönhoff / Gem[ahlin] v Schlieben” Starszy syn dworzanina króla Jana Kazimierza Gerarda (ok. 1632–1685) i Anny Beaty – córki szwedzkiego generała Jana Arndta von Goldsteina. Ożeniony z Marią Elżbietą von Schlieben. Generał w służbie holenderskiej. Proweniencja: Obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Drogoszach (Doenhoffstädt), w zbiorach muzeum od 1946 r. Konserwacja: 1) Konserwacja wstępna: Maria Magdalena Kułakowska, pracownia konserwatorska MWiM 1993 (wówczas odsłonięto napis na licu), 2) Konserwacja prewencyjna: Magdalena Szalak, ZKMiRzP UMK w Toruniu – praca wykonana w ramach zajęć na III roku studiów pod kierunkiem mgr Jolanty Korcz, 2009–2010 Bibliografia: K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 302, 333, kat. 22a, ryc. 31 Wystawy: Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI–XVIII w.), Zamek Królewski w Warszawie 3 V–31 VII 2012.