Nr. kat.: MNO 519 OMO
Tytuł: Portret Fryderyka Doenhoffa (1639–1696)
Autor: Malarz nieznany
Datowanie: około 1680 r.
Wymiary: 113,5x93,3 cm
Opis: Najmłodszy syn Ernesta Magnusa (1581–1642) i Katarzyny z Dohnów (1606–1659). W 1664 r. ożenił się z Eleonorą Katarzyną Elżbietą von Schwerin (1645–1696). Założyciel pruskiej linii rodu. Osiadł w Prusach Książęcych, gdzie wstąpił na służbę elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma. Walczył pod dowództwem Bogusława Radziwiłła. W 1705 dosłużył się stopnia generała lejtnanta. Wojenny tajny radca dworu, komendant garnizonu w Kłajpedzie. Od 1688 szambelan dworu Fryderyka III (późniejszego króla Prus Fryderyka I). Proweniencja: Obraz zakupiony do zbiorów muzeum w 1973 r. Konserwacja: Bibliografia: K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 333–334, kat. 23, ryc. 32; M. Wyczółkowski tekst, Avitarum Virtutum – godne rodowej doskonałości. W kręgu sztuki stanu szlacheckiego Prus Książęcych (składanka), Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Kętrzyn 2004, il. na s. 5 nlb.; Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI–XVIII w.), wystawa Muzeum Historii Polski, Zamek Królewski w Warszawie 3 V–31 VII 2012, Warszawa 2012, s. 196, il. Wystawy: Avitarum virtutum. Godne rodowej doskonałości. W kręgu sztuki stanu szlacheckiego Prus Książęcych, Muzeum w Kętrzynie 22.07.2004; Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI–XVIII w.), Zamek Królewski w Warszawie 3 V–31 VII 2012.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+