Nr. kat.: MNO 80 OMO
Tytuł: Portret Joanny Karoliny Schöning (1682–1733) z domu Doenhoff
Autor: Malarz nieznany
Datowanie: około 1720 r.
Wymiary: 78x62 cm
Opis: Córka Fryderyka Doenhoffa (1639–1696) i Eleonory Katarzyny Elżbiety von Schwerin (1645–1696). Małżonka Jana Ludwika Schöninga (zm. 1713) Proweniencja: Obraz pochodzi z kolekcji podworskiej w Kwitajnach (Quittainen), w zbiorach muzeum od 1946 r. Nie konserwowany Bibliografia: K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 334–335, kat. 24, ryc. 33 Nie eksponowany
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+