Nr. kat.: MNO 12 OMO
Tytuł: Portret Amalii Luizy Doenhoff (22 V 1686–23 IX 1757)
Autor: Malarz nieznany z terenu Prus Wschodnich
Datowanie: około 1740 r.
Wymiary: 76,5x60 cm
Opis: Portret Amalii Luizy Doenhoff (22 V 1686–23 IX 1757) z domu zu Dohna z linii na Słobitach. Na licu, w dolnym prawym rogu napis identyfikujący osobę portretowaną: „Amalie Luise, Gr zu | D. verm an G. zu D. | Schlobitten, geb. 1698.”, na odwrociu płótna: „No 20 | Amelie Louise Ge. zu Dohna | Vem: Gr: Dohna Schlobitten | geb. 1698” Córka Aleksandra zu Dohna ze Słobit i Amalii Luizy zu Dohna (1661–1724), wnuczka Krzysztofa Delfikusa zu Dohna (zm. 1668). Dwukrotnie zamężna: w 1701 r. poślubiła Otto Magnusa Doenhoffa (1665–1717), a w 1725 Fryderyka Wilhelma von Schwerin (1678–1727) Proweniencja: Obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Wiatrowcu (Wöterkeim) k. Sępopola, w zbiorach muzeum od 1946 r. Konserwacja: Dagmara Grzyb, praca dyplomowa pod kierunkiem prof. Marii Roznerskiej i mgr. Dariusza Markowskiego 1995 r., ZKMiRzP UMK w Toruniu Bibliografia: K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 335–336, kat. 25a, ryc. 34; Sztuka konserwacji. Muzealia przywrócone kulturze narodowej dzięki współpracy MWM z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 1998, s. 36, kat. 39; I.B. Kluk, Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Informator do wystawy, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2004, s. 41, kat. 35 Wystawy: Sztuka konserwacji, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 20 X 1998–9 V 1999; Portret w malarstwie barokowym, Muzeum w Mrągowie 5 VI 2001–27 II 2002; Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 16 V 2003–[uzup.] 2004; Rody szlacheckie okolic Morąga, Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu 23 I 2014.