Nr. kat.: MNO 96 OMO
Tytuł: Portret Amalii Doenhoff (22 V 1686–23 IX 1757)
Autor: Malarz nieznany z terenu Prus Wschodnich
Datowanie: około 1740 r.
Wymiary: 76x66 cm
Opis: Portret Amalii Doenhoff (22 V 1686–23 IX 1757) z domu zu Dohna z linii na Słobitach. Na odwrocie płótna napis, w języku niemieckim: „Amalia Louisa Tochter Graff | Christoph Delphici zu Dohna Car | winden [...] und Feldmarschals grafin v. Dohna | geb. 1685 in Carwinden gestorb: 1724 in Konigsberg", dalej: "[...] älter mutter und grafin | v. Lehndorff. geb. Gr. von [...]”, poniżej „F.C.S.” Proweniencja: Obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Sztynorcie (Steinort), w zbiorach muzeum od 1947 r. Stan przed konserwacją Nie publikowany, nie eksponowany Bibliografia: K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 335, kat. 25 (w publikacji bez fotografii).