Nr. kat.: MNO 454 OMO
Tytuł: Portret Fryderyka Doenhoffa (8 XII 1708–29 III 1769)
Autor: Knopke Andreas Ernst
Datowanie: 1750 r.
Wymiary: 118,9x77,5 cm
Opis: Autor: Knopke Andreas Ernst (ok.1710, Królewiec–ok. 1779, Królewiec), opisany i datowany na odwrocie “A.E. Knopke. / pinxit 1750.” Na szyi portretowanego na wstędze order „Pour le merite” U dołu napis białą farbą identyfikujący osobę: „Friedrich Gr[af[ v Dönhoff Fr Gem[ahlin]: v Kame/ke / 1709–1768” Na odwrociu malowany herb Doenhoffów i napis czarną farbą o charakterze biograficznym „Friederich Graff von Dönhoff. | Königl: Preußischer Obrister und Comandeur über | ein Regiment zu Füß, Ambts Haupt"Man zu | Kloster Zinna Erb"Herr der Güther Friedrichstein, | Barthen, Borehersdorff, Hohenhagen, Loewenhagen, | Reichenhagen, Schönmohr, etc. etc: | Gebohren den 8 Jan: 1709. + den” Syn Otto Magnusa Doenhoffa (1665–1717) i Amalii z domu Dohna (1686–1757). Ożeniony z Zofią z domu Kamecke (1712–1758). Jako 16-latek walczył w Lotaryngii, mianowany adiutantem króla. Brał udział w obu wojnach śląskich z Austrią. W 1740 jako jeden z pierwszych został odznaczony utworzonym w 1740 orderem „Pour le merite”. Mieszkał we Friedrichsteinie Proweniencja: Obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Drogoszach (Doenhoffstädt), w zbiorach muzeum od 1946 r. Konserwacja: 1) ZKMiRzP UMK w Toruniu 1971, 2) JiM Korpacz, Olsztyn 2001 r. Bibliografia: K. Wróblewska, Andrzej Ernest Knopke i jego portret Albrechta Zygmunta, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” z. 1: 1965, s. 29; K. Wróblewska, Malarstwo Warmii i Mazur od XV do XIX wieku, Pojezierze, Olsztyn 1978, s. 43, kat. il. 79; K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 303, 336–337, kat. 26, ryc. 35; I.B. Kluk, Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Informator do wystawy, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2004, s. 8, 41, kat. 39 Wystawy: Sztuka dawna w zbiorach muzeów województwa olsztyńskiego, Muzeum Mazurskie w Olsztynie VI–XI 1971; Dawne malarstwo ze zbiorów Muzeum Mazurskiego w Olsztynie. 25 lat konserwacji muzealiów w województwie olsztyńskim, Frombork V–X 1972; Z herbem w tle. Portrety i kartusze herbowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu 14 IX 2008; Z herbem w tle. Portrety i kartusze herbowe ze zbiorów MWM, Olsztyn 15 V 2010 do 31 X 2013; Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 16 V 2003–[uzup.] 2004; Rody szlacheckie okolic Morąga, Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu 23 I 2014.