Nr. kat.: MNO 58 OMO
Tytuł: Portret Fryderyka Doenhoffa (1708–1769)
Autor: Malarz nieznany
Datowanie: około 1755 r.
Wymiary: 77,5x62 cm
Opis: Syn Otto Magnusa Doenhoffa (1665–1717) i Amalii z domu Dohna (1686–1757). Ożeniony z Zofią z domu Kamecke (1712–1758) Jako 16-latek walczył w Lotaryngii, został mianowany adiutantem króla. Brał udział w obu wojnach śląskich z Austrią. Jako jeden z pierwszych został odznaczony utworzonym w 1740 r. orderem „Pour le merite” Mieszkał we Friedrichsteinie Proweniencja: Obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Kwitajnach (Quittainen), w zbiorach muzeum od 1945 r. Konserwacja: Klaudia Rajmann, ZKMiRzP UMK Toruń 2015 Bibliografia: K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 337, kat. 26a, ryc. 36 Wystawy: Pokaz muzealiów zakonserwowanych, zakupionych i ofiarowanych w 2014 roku, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 16 V 2015.