Nr. kat.: MNO 164 OMO
Tytuł: Portret Filipa Otto Doenhoffa (1710–1787)
Autor: Malarz nieznany
Datowanie: około 1745 r.
Wymiary: 80x64 cm
Opis: Syn Otto Magnusa Doenhoffa (1665–1717) i Amalii zu Dohna (1686–1757). Ożeniony z Marią Amelią von Dohna (1723–1798). Jego małżonka założyła w pałacu w Kwitajnach galerię przodków. Proweniencja: Obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Kwitajnach (Quittainen), w zbiorach muzeum od 1945 r. Konserwacja: Stan przed konserwacją, zabezpieczony w 1967 r. Bibliografia: K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 337–338, kat. 27, ryc. 37 Wystawy: nie eksponowany
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+