Nr. kat.: MNO 198 OMO
Tytuł: Portret Bogusława Fryderyka Doenhoffa
Autor: H.J. Rutlen
Datowanie: 1717 r.
Wymiary: 126x102,5 cm
Opis: Portret Bogusława Fryderyka Doenhoffa (6 XII 1669, Królewiec–24 XII 1742, Drogosze). Autor: H.J. Rutlen, obraz sygnowany i datowany na licu, w prawym dolnym rogu: „H J RUTLEN | A D 1717” Na licu w górnym prawym rogu napis białą farbą identyfikujący portretowanego: „Bogislaw Friedrich / R[eichs]Gr[a]f von Dönhoff / Erbauer des Schlosses zu / Dönhoffstaedt / 1669–1756.”. Na odwrocie płótna, u góry, napis czarną farbą w języku niemieckim: „Bogislav.Fridrich Grf. Dönhoff | General.Major.Hauptmann zu Barten Erbherr | der Güter Gros Wolfsdorf, marcklack Waldckeim | Zur Ehe Sophie Charlotte Grf:v Lehnodrff aus | dem Hause Steinort”. Syn Fryderyka Doenhoffa (1639–1696) i Eleonory Katarzyny von Schwerin (1645–1696). W 1701 poślubił Zofię Charlottę von Lehndorff (1685–1756) ze Sztynortu. Generał-major. Starosta w Ełku i Barcianach. Odziedziczył majątek Gross Wolfsdorf (późniejsze Drogosze), gdzie wybudował barokową rezydencję Proweniencja: Obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Drogoszach (Doenhoffstädt), w zbiorach muzeum od 1945 r. Konserwacja: 1) Pełna konserwacja: Anna Stefanowicz, PKZ Gdańsk 1962 r. (odsłonięto wówczas napis na licu), 2) Konserwacja częściowa: Ewa Olkowska, PKZ Olsztyn 1982–1983 Bibliografia: N. Rabczewska, Osiemnastowieczny pałac Dönhoffów w Drogoszach, „Rocznik Olsztyński” XIV/XV: 1983, s. 41, il. 3; K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 338–339, kat. 28, ryc. 38; I.B. Kluk, Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Informator do wystawy, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2004, s. 40, kat. 28 Wystawy: Portrety szlachty pruskiej od XVIII do XIX wieku, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 12 VII 1994; Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 16 V 2003–[uzup.] 2004; Z herbem w tle. Portrety i kartusze herbowe ze zbiorów MWM, Olsztyn 15 V 2010 do 31 X 2013.