Nr. kat.: MNO 79 OMO
Tytuł: Portret Bogusława Fryderyka Doenhoffa
Autor: F. Krügell
Datowanie: 1720?
Wymiary: 67,2x55 cm
Opis: Portret Bogusława Fryderyka Doenhoffa (6 XII 1669, Królewiec–24 XII 1742, Drogosze). Autor: F. Krügell, obraz sygnowany na odwrocie płótna (u góry, po środku) czarną farbą: „F. Krügell. | Pinx. | ... [nieczytelne]”, nie datowany. Na szyi portretowanego na wstędze order „Pour le mérite” Syn Fryderyka Doenhoffa (1639–1696) i Eleonory Katarzyny Elżbiety von Schwerin (1645–1696). Ożeniony w 1701 r. z Zofią Charlottą von Lehndorff (1685–1756) ze Sztynortu Generał-major. Starosta w Ełku i Barcianach. Odziedziczył majatek Gross Wolfsdorf (= Drogosze), gdzie wybudował barokową rezydencję Proweniencja: Obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Kwitajnach (Quittainen), w zbiorach muzeum od 1946 r. Po konserwacji Bibliografia: K. Wróblewska, W sprawie portretu Jerzego Andrzeja Helwinga, „Rocznik Olsztyński” XIV/XV: 1983, s. 280; K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 339–340, kat. 28a, ryc. 39; I.B. Kluk, Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Informator do wystawy, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2004, s. 8, 40, kat. 30 Wystawy: Portret szlachty pruskiej XVIII–XIX w., Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu 26 V 1993–10 VII 1994; Portrety szlachty pruskiej od XVIII do XIX wieku, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 12 VII 1994; Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 16 V 2003–[uzup.] 2004.