Nr. kat.: MNO 83 OMO
Tytuł: Portret Albertyny von Tettau (22.04.1715–11.03.1764)
Autor: Leonhard Schorer (1715–1777), przypisywany
Datowanie: około 1750 r.
Wymiary: 81,9x65,7 cm
Opis: Portret Albertyny von Tettau (22.04.1715–11.03.1764) z domu Doenhoff – pendant do wizerunku małżonka. Na licu, w górnym lewym rogu dwa herby [heraldyczna prawa – Tettau, lewa – Doenhoff] w otoczeniu labrów; nad nimi szlachecka korona. Poniżej napis białą farbą w języku niemieckim identyfikujący osobę: „Albertine gebohrne | Gräffin von Dönhoff | Verehlichte Cantzlern | von Tettau. | Gebohren 22. Apr. 1715.” Córka Bogusława Fryderyka Doenhoffa (1669–1742) i Zofii Karoliny von Lehndorff (1685–1756). 28 czerwca 1743 r. poślubiła Ernesta Dietricha von Tettau (1716–1766). Bezdzietni (córka zmarła wkrótce po urodzeniu) Proweniencja: Obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Kwitajnach (Quittainen), w zbiorach muzeum od 1945 r. Konserwacja: Maria Magdalena Kułakowska, pracownia konserwatorska MWiM 1993–1994 Bibliografia: K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 340–341, kat. 29, ryc. 41 Wystawy: Portret szlachty pruskiej XVIII–XIX w., Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu 26 V 1993–10 VII 1994; Portrety szlachty pruskiej od XVIII do XIX wieku, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 12 VII 1994; Portret dworski od XVII do XX wieku, Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu (w ekspozycji po remoncie sali od III 2003).
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+