Nr. kat.: MNO 141 OMO
Tytuł: Portret Karola Ludwika Fryderyka Bogusława Doenhoffa
Autor: Nieznany malarz pruski z kręgu Antona Graffa
Datowanie: około 1780 r.
Wymiary: 69,9x56,5 cm
Opis: Portret Karola Ludwika Fryderyka Bogusława Doenhoffa (14.05.1754–10.01.1809). Na licu u góry napis, białą farbą w języku niemieckim, identyfikujący osobę: „Bogislaus Graf von Dönhoff=Dön | hoffstaedt. Ober Brug. Graf. | geb. 1754 +18[09]” Pruski arystokrata, syn Stanisława Gerarda Doenhoffa (1725–1758) i Zofii Fryderyki Wreech (1732–1784). Wnuk Bogusława Fryderyka Dönhoffa, budowniczego rodowej rezydencji w Drogoszach. W 1784 ożenił się z Zofią Dorotą Schwerin (1764–1825). Dziedzic Drogosz. Najwyższy burgrabia w królestwie pruskim. Był mecenasem sztuki, kolekcjonerem, członkiem Akademii Nauk w Berlinie. Przyjaźnił się z biskupem warmińskim Ignacym Krasickim i kilkakrotnie gościł w jego rezydencji w Lidzbarku Warmińskim. Podczas podróży do Warszawy w 1780 r. Bogusław był przyjęty przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W czasie audiencji wręczył królowi podarunek od Ignacego Krasickiego – „starożytności” wykopane w okolicach Reszla w tym m.in. rzymskie monety. Z czasu tej podróży zachował się dziennik Bogusława, obecnie w zbiorach Archiwum Państwowego w Olsztynie) Proweniencja: Obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Drogoszach (Doenhoffstädt), w zbiorach muzeum od 1946 r. Konserwacja: 1) PKZ Gdańsk 1974, 2) JiM Korpacz, Olsztyn Bibliografia: K. Wróblewska, Portrety Bogusława Dönhoffa – autora dziennika podróży do Warszawy z 1780 roku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 3/1980, s. 339–348; K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 341–342, kat. 30, ryc. 42; I.B. Kluk, Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 2004, s. 42, poz. 50 Wystawy: Portret szlachty pruskiej XVIII-XIX w., Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu 26 V 1993–10 VII 1994; W stronę korony. Związki Warmii i Prus z Rzeczypospolitą, Olsztyn 19 XII 1988–30 X 1989; Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 16 V 2003–[uzup.] 2004; Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI–XVIII w.), Zamek Królewski w Warszawie 3 V–31 VII 2012.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+