Nr. kat.: MNO 309 OMO
Tytuł: Portret Władysława Ernesta Doenhoffa (26.11.1671–11.06.1724)
Autor: Malarz nieznany
Datowanie: około 1720 r.
Wymiary: 154x125 cm
Opis: Na piersi portretowanego Order Zakonu Niemieckiego. W prawej dłoni trzyma regiment, lewą przytrzymuje głownię szabli Na odwrociu napis identyfikujący osobę portretowaną w języku niemieckim: „Wladislaus Ernest GRF: Dönhoff | Teuscher Ritter und Gen. Lieutenant.” Syn Fryderyka (1639–1696) i Eleonory Katarzyny Elżbiety von Schwerin (1645–1696). Bezżenny. Rzeczywisty szambelan 1699, generał-lejtnant 1715, gubernator Kołobrzegu. Właściciel dóbr Markławka (niem. Marklack) w daw. pow. kętrzyńskim. Komtur zakonu joanitów w Świdwinie Proweniencja: Obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Drogoszach (Doenhoffstädt), w zbiorach muzeum od 1946 r. Stan przed konserwacją, nie eksponowany Bibliografia: K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 304, 344, kat. 33, ryc. 46 Wystawy: Żywe dziedzictwo, Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warm. 1986; Sztuka konserwacji, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 20 XI 1998–9 V 1999;