Nr. kat.: MNO 95 OMO
Tytuł: Portret Aleksandra Henryka Doenhoffa (9.02.1683–9.10.1742)
Autor: F. Krügell
Datowanie: 1718 r.
Wymiary: 80x63 cm
Opis: Autor: F. Krügell, obraz sygnowany i datowany na odwrociu płótna pośrodku „Ano. 1718 d 2. Maij”, poniżej przy prawej krawędzi: „F: Krügell | Pinx. | Königsb:” Syn Fryderyka Doenhoffa (1639–1696) i Eleonory Katarzyny Elżbiety von Schwerin (1645–1696). Ożeniony z Karoliną Blumenthal (1701–1761). Posiadał dobra Bejnuny (niem. Beynuhnen). Generał, dowodził regimentem Varennes. Król pruski Fryderyk Wilhelm I mianował go komendantem Berlina Proweniencja: Obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Kwitajnach (Quittainen), w zbiorach muzeum od 1947 r. Konserwacja: Zofia Wolniewicz, PKZ Olsztyn 1983 r. Bibliografia: K. Wróblewska, W sprawie portretu Jerzego Andrzeja Helwinga, „Rocznik Olsztyński” XIV/XV: 1983; K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 304, 344–345, kat. 34, ryc. 47; I.B. Kluk, Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Informator do wystawy, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2004, s. 8, 40, kat. 29 Wystawy: W stronę korony. Związki Warmii i Prus z Rzeczypospolitą, Olsztyn 19 XII 1988–30 X 1989; Portret szlachty pruskiej XVIII–XIX w., Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu 26 V 1993–10 VII 1994; W stronę korony. Związki Warmii i Prus z Rzeczypospolitą, Olsztyn 19 XII 1988–30 X 1989; Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 16 V 2003–[uzup.] 2004.