Nr. kat.: MNO 753 OMO
Tytuł: Portret Karola Otto Krystiana Doenhoffa
Autor: Nieokreślony malarz berliński
Datowanie: 3 ćw. XVIII w.
Wymiary: 64,3x45,4 cm
Opis: Portret Karola Otto Krystiana Doenhoffa (27.10.1743–25.07.1770) z Kwitajn. Proweniencja: Obraz zabezpieczony do zbiorów muzeum po 1945 r. Konserwacja: 1) 1991, 2) Pełna konserwacja: Felicja Lamprecht, praca dyplomowa pod kierunkiem prof. dr hab. Dariusza Markowskiego i dr Joanny M. Arszyńskiej, ZKMiRzP UMK w Toruniu 2009–2011 Bibliografia: Nie publikowany Wystawy: Z herbem w tle. Portrety i kartusze herbowe ze zbiorów MWM, Olsztyn 15 V 2010 do 31 X 2013.