Nr. kat.: MNO 374 OMO
Tytuł: Portret Krzysztofa Doenhoffa (zm. 1622)
Autor: Nieznany malarz polski
Datowanie: 1609 r.
Wymiary: 102,2x78,1 cm
Opis: Portret Krzysztofa Doenhoffa (zm. 1622) – pendant do portretu małżonki. W prawym górnym rogu herb rodowy Doenhoffów. Na odwrocie płótna, u góry, napis czarną farbą w języku niemieckim mylnie identyfikujący osobę portretowaną: „Johann. Fridrich Grf. Dönhoff. | Starost zu Lutzin.” W trakcie konserwacji w 2011 r. odsłonięto na licu, u dołu, wtórny napis biograficzny, analogiczny do tego na odwrociu, mylnie rozpoznający portretowanego, wykonany być może pod koniec XIX stulecia z przeznaczeniem do galerii rodowej: „Johannes Friedrich Gr[a]f v Donhoff” Pan na Abbien i Illien. Syn pułkownika wojsk polskich Hermana Doenhoffa (zm. po 1571), starosty Durben w Kurlandii, i jego małżonki Anny Joede, po której Doenhoffowie odziedziczyli majątek Illien w Kurlandii. Bracia Teodor, Otto i Gerard także służyli w wojsku polskim. Krzysztof był założycielem inflanckiej linii rodu. Dwukrotnie żonaty: z Agnieszką z domu Wittinghoff, generałową Schell (zm. po 1611), po raz drugi z nieznaną z imienia panią von Karlowitz. Z pierwszego małżeństwa miał dwóch synów; Henryk (ok. 1585–1659) został sekretarzem króla polskiego, zaś Herman (1586–1651) marszałkiem księcia Kurlandii. Krzysztof brał udział w wojnie polsko-szwedzkiej o Inflanty. Wzięty do niewoli zmarł w Finlandii. Wdowę po Krzysztofie król Zygmunt III zabezpieczył pensją z dochodu portu w Elblągu. Proweniencja: Obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Drogoszach (Doenhoffstädt), w zbiorach muzeum od 1946 r. Konserwacja: 1) Roman Cymryła, PKZ Gdańsk 1962, 2) Ewa Olkowska, Olsztyn, 1982–1983, 3) Mariusz Korpacz, Olsztyn, 2011 Bibliografia: K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 307–308, kat. 2, ryc. 3; I.B. Kluk, Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Informator do wystawy, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2004, s. 39, kat. 4 Wystawy: Sztuka dawna w zbiorach muzeów województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1971; Dawne malarstwo ze zbiorów Muzeum Mazurskiego w Olsztynie. 25 lat konserwacji muzealiów w województwie olsztyńskim, Frombork V–X; W stronę korony. Związki Warmii i Prus z Rzeczypospolitą, Olsztyn 19 XII 1988–30 X 1989; I podaje wiek wiekowi: tradycje chrześcijańskie w dziejach polskiego oręża, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 14 IX 2001–15 V 2002; Portret w malarstwie barokowym, Muzeum w Mrągowie 5 VI 2001–27 II 2002; Portret dworski od XVII do XX wieku, Muzeum im. Herdera w Morągu nn III 2003; Gdańsk dla Rzeczpospolitej, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska 21 VI–30 IX 2004; Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 16 V 2003–[uzup.] 2004; Z herbem w tle. Portrety i kartusze herbowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu 14 IX 2008; Z herbem w tle. Portrety i kartusze herbowe ze zbiorów MWM, Olsztyn 15 V 2010 do 31 X 2013; Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI–XVIII w.), Zamek Królewski w Warszawie 3 V–31 VII 2012; Portretowe inspiracje, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 24 IV 2014.