Nr. kat.: MNO 447 OMO
Tytuł: Portret Agnieszki Denhoff (zm. po 1611)
Autor: Nieznany malarz polski
Datowanie: 1609 r.
Wymiary: 1067x85,4 cm
Opis: Portret Agnieszki Denhoff (zm. po 1611) z domu Wittinghoff, generałowej Scheel – pendant do wizerunku małżonka. W prawym górnym rogu herb rodowy Wittinghoff, pod herbem data: „AETATIS SUAETIS / Anno 1609”. Na licu u góry z lewej napis biograficzny: „Agnesa von Vietinghoff / […]s Christoffer Dönhoffs […] / Abbien und Illien Ehe Frau.” Pochodziła z rodziny osiadłej w Inflantach. Proweniencja: Obraz pochodzi z kolekcji podworskiej pałacu w Drogoszach (Doenhoffstädt), w zbiorach muzeum od 1946 r. Konserwacja: Konserwacja zachowawcza 1966 r. Pełną konserwację przeprowadziła w 2011 r. Agnieszka Ramotowska z Lidzbarka Warmińskiego (wówczas zdjęto przemalowania i odkryto napisy na licu) Bibliografia: Kamila Wróblewska, Dawny portret w zbiorach Muzeum Mazurskiego. Katalog wystawy, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 1965, s. 26 (wymieniony jako Gerard); Elżbieta Celińska, Kamila Wróblewska, Sztuka dawna w zbiorach muzeów województwa olsztyńskiego. Katalog wystawy, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 1971, s. 40, kat. 53, il. 31; K. Wróblewska, Malarstwo Warmii i Mazur od XV do XIX wieku, Pojezierze, Olsztyn 1978, s. 14, 32, kat. il. 35; K. Wróblewska, F. Sokołowski, Ikonografia rodziny Doenhoffów w zbiorach muzeów polskich, „Rocznik Olsztyński” XVI: 1989, s. 294, 308–309, kat. 3, ryc. 4; I.B. Kluk, Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Informator do wystawy, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn 2004, s. 39, kat. 5 Wystawy: Dawne malarstwo ze zbiorów Muzeum Mazurskiego w Olsztynie. 25 lat konserwacji muzealiów w województwie olsztyńskim, Frombork V–X 1972; W stronę korony. Związki Warmii i Prus z Rzeczypospolitą XVI–XVIII w., Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 19 XII 1988–30 X 1989; Portret w malarstwie barokowym, Muzeum w Mrągowie 5 VI 2001–27 II 2002; Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 16 V 2003–[uzup.] 2004; Z herbem w tle. Portrety i kartusze herbowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu 14 IX 2008; Z herbem w tle. Portrety i kartusze herbowe ze zbiorów MWM, Olsztyn 15 V 2010 do 31 X 2013; Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI–XVIII w.), Zamek Królewski w Warszawie 3 V–31 VII 2012, Portretowe inspiracje, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 24 IV 2014.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+