Nr. kat.: N-11766 OMO
Tytuł: moneta - półgrosz koronny
Autor: Aleksander Jagiellończyk
Datowanie: 1501-1506
Wymiary: 19 mm, 0,545 g
Opis: awers: orzeł w koronie. W otoku napis: /krzyż? ALEX/...../ER DEI/......./X rewers: otwarta korona. W otoku napis: MONETA /....../PO/./ON/.../
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+