Nr. kat.: N-11783 OMO
Tytuł: moneta - szóstak
Autor: Zygmunt III Waza
Datowanie: 1624
Wymiary: 25 mm, 3,790 mm
Opis: awers: popiersie króla w prawo, w koronie kabłąkowej, zbroi, z szarfą i w kryzie. W otoku napis: SIGIS : III : D : G (herb Sas) REX . POL . M : D : L . rewers: kompozycja trzech tarcz herbowych zestawionych w trójkąt, w nich Orzeł, Pogoń i Snopek Wazów. Całość pod koroną kabłąkową, pod którą też rzymska cyfra VI. W otoku napis: GROS . ARGE . SEX . REG . POL . 1624 .