Nr. kat.: N-11893 OMO
Tytuł: moneta - półtorak koronny
Autor: moneta - półtorak koronny
Datowanie: 1625
Wymiary: 19,1 mm, 1,155 g
Opis: awers: pięciopolowa tarcza herbowa pod koroną kabłąkową, w niej powtórzone wizerunki Orła, Pogoni oraz umieszczony pośrodku Snopek Wazów. W otoku napis: SIGIS . 3 . D : G (tarcza z cyfrą 3) REX . P M . D . L . rewers: Jabłko z wpisaną liczbą 24, po bokach data: 2-0. W otoku napis: MONE * NO (herb Półkozic) REG . POLO *