Nr. kat.: N-11904 OMO
Tytuł: moneta - półtorak koronny
Autor: Zygmunt III Waza
Datowanie: 1626
Wymiary: 19,5 mm, 1,205 g
Opis: awers: pięciopolowa tarcza herbowa pod koroną kabłąkową, w niej powtórzone wizerunki Orła, Pogoni oraz umieszczony pośrodku Snopek Wazów. W otoku napis: SIGIS . /..../ G (tarcza z cyfrą 3) REX . P . M. D : L . rewers: Jabłko z wpisaną liczbą 24, po bokach data: 2-6. W otoku napis: * MONE * NO (herb Półkozic ) REG POLO