Nr. kat.: N-11922 OMO
Tytuł: moneta - szeląg koronny
Autor: Zygmunt III Waza
Datowanie: 1623
Wymiary: 16 mm, 0,490 g
Opis: awers: W polu ozdobna litera S pod koroną kabłąkową. W otoku napis: SIGI 3 D G R (herb Sas) POL M D L rewers: w polu, pod koroną kabłąkową, dwie tarcze z herbami Polski (Orzeł) i Litwy (Pogoń). Pod nimi trzecia tarcza ze Snopkiem Wazów. W otoku napis: SOLID R /-/ POL 1623
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+