Nr. kat.: N-11923 OMO
Tytuł: moneta - szeląg koronny
Autor: Zygmunt III Waza
Datowanie: 1625
Wymiary: 17 mm, 0,710 g
Opis: awers: W polu ozdobna litera S pod koroną kabłąkową. Na literze mała tarcza ze Snopkiem Wazów. Po bokach dwie cyfry daty: 2-5 W otoku napis:/.../OLIDVS REGNI . POLO rewers: pięciopolowa tarcza z herbami Polski, Litwy i Wazów. W otoku: + SIGIS /...../REX . POLONIAE