Nr. kat.: N-11933 OMO
Tytuł: moneta - szeląg litewski
Autor: Zygmunt III Waza
Datowanie: 1624
Wymiary: 16 mm, 0,655 g
Opis: awers: stylizowana, ozdobna litera S z tarczą mieszczącą herb Wazów. W otoku: SIG /......./ PO M D : L . rewers: pod koroną kabłąkową dwie połączone tarcze z herbami Polski i Litwy. W dole, pomiędzy nimi, herb Wadwicz. W otoku: + SOLIDVS : M . D : LITV : 1624
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+