Nr. kat.: N-11934 OMO
Tytuł: moneta - szeląg litewski
Autor: Zygmunt III Waza
Datowanie: 1624
Wymiary: 16 mm, 0,530 g
Opis: awers: stylizowana, ozdobna litera S z tarczą mieszczącą zatarty herb Wazów. W otoku: SIG : III : D : G : REX . PO M D L . rewers: pod koroną kabłąkową dwie połączone tarcze z herbami Polski i Litwy. W dole, pomiędzy nimi, herb Wadwicz. W otoku: + . SOLIDVS . M . D : LIT . 1624
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+