Nr. kat.: N-11940 OMO
Tytuł: moneta - szeląg ryski
Autor: Zygmunt III Waza
Datowanie: 1620
Wymiary: 16 mm, 0,685 g
Opis: awers: w polu, pod koroną kabłąkową, stylizowana, ozdobna litera S. Na niej, pośrodku, tarcza ze Snopkiem Wazów. W otoku napis: SIG . III . D G REX P . M . D . L . rewers: w polu ozdobna tarcza kartuszowa z herbem Rygi. Nad nią znak mincerza - Liszka. W otoku: SOLIDVS CIVI RIGE . Z0 (część liter w dole legendy obcięta)