Nr. kat.: N-11941 OMO
Tytuł: moneta - szeląg ryski
Autor: Zygmunt III Waza
Datowanie: 1621
Wymiary: 16 mm, 0,665 g
Opis: awers: w polu, pod koroną kabłąkową, stylizowana, ozdobna litera S. Na niej, pośrodku, tarcza ze Snopkiem Wazów. Po bokach fragment daty Z- I. W otoku napis: SIG III . D G REX . POL . M . D L . rewers: w polu ozdobna tarcza kartuszowa z herbem Rygi. Pod nią znak mincerza - Liszka. W otoku: SOLIDVS . CI - VI . RIGENSIS
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+