Nr. kat.: N-11948 OMO
Tytuł: moneta - trzeciak łobżenicki
Autor: Zygmunt III Waza
Datowanie: 1622-1630
Wymiary: 16 mm, 0,455 g
Opis: awers: pod koroną kabłąkową (fragment) w polu, ozdobna litera S z tarczą ze Snopkiem Wazów pośrodku. W otoku: SIG III D /.../X /...../ rewers: pod koroną (fragment) dwie tarcze z herbami Polski i Litwy. W otoku: /.../RNAR/..../OB/..../
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+