Nr. kat.: N-11949 OMO
Tytuł: moneta - trzeciak łobżenicki
Autor: Zygmunt III Waza
Datowanie: 1622-1630
Wymiary: 16 mm, 0,455 g
Opis: awers: stylizowana litera S pod koroną kabłąkową (częściowo zatartą), pośrodku litery mała tarcza ze snopkiem Wazów. W otoku, częściowo obcięta legenda: SI/-----/ EX PO MDL rewers: w polu orzeł z tarczą na piersi, mieszczącą herb Wazów. Legenda po lewej całkowicie obcięta, zawiera fragment napisu: /.../NAR/......./