Nr. kat.: N-11963 OMO
Tytuł: moneta - trojak elbląski
Autor: Gustaw Adolf
Datowanie: 1632
Wymiary: 19 mm, 1,525 g
Opis: awers: głowa króla w koronie kabłakowej, w prawo, wokół szyi kryza. W otoku napis: /...../DOL . II . D . G REX . S M . D . F . rewers: w polu napis strefowy - III/ herb Snopek na tarczy trzymanej przez lwy/16-32/GROS.ARG ./TRIP. REG./.SVEC./znak mincerza Philippsena (kapelusz kardynalski nad półksięzycem) pomiędzy dwiema gwiazdkami.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+