Nr. kat.: N-11969 OMO
Tytuł: moneta - półtorak elbląski
Autor: Gustaw Adolf
Datowanie: 1630
Wymiary: 19 mm, 1,010 g
Opis: awers: pod koroną kabłąkową, pięciopolowa tarcza z herbem Szwecji i Wazów. W otoku napis: GVS . ADO (taczcza z cyfrą 3) - litery częściowo obcięte - D. G. /.../ S : rewers: jabłko z krzyżem, liczbą Z4, po bokach data3-0, w otoku napis: +MON . NO . (serce z dwiema strzałami) CIVI . E/..../ - litery częściowo obcięte.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+