Nr. kat.: N-12028 OMO
Tytuł: moneta - półtorak ryski
Autor: Gustaw Adolf
Datowanie: 1622
Wymiary: 19,2 mm, 0,940 g
Opis: awers: pod koroną pięciodzielna tarcza z herbem Szwecji i Wazów. W otoku napis: GVST . ADOLP . D. G. R/..../ rewers: jabłko z krzyżem i liczbą 24, po bokach data 2-2. W otoku napis: MON . NOV . (owal z cyfrą 3) CIVI . RIGE
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+