Nr. kat.: N-12111 OMO
Tytuł: moneta - szeląg ryski
Autor: Gustaw Adolf
Datowanie: 1626
Wymiary: 16 mm, 0,625 g
Opis: awers: w polu, pod zatartą koroną kabłąkową , inicjał - litera A wpisana w G. W otoku: GVST . ADO . (tarcza ze Snopkiem Wazów) D: G. /..../SV : rewers: w polu dekoracyjna, kartuszowa tarcza z herbem Rygi. W otoku napis: SOLID/./S . CIVI RIGENSIS 26