Nr. kat.: N-12112 OMO
Tytuł: moneta - szeląg ryski
Autor: Gustaw Adolf
Datowanie: 1627
Wymiary: 16 mm, 0,710 g
Opis: awers: w polu, pod koroną kabłąkową, inicjał - litera A wpisana w G. W otoku: GVST . ADO (tarcza ze Snopkiem Wazów) /........../ rewers: w polu dekoracyjna tarcza kartuszowa z herbem Rygi, w otoku napis: SOL/..../ CIVI . RIGE/../IS 27