Nr. kat.: N-12121 OMO
Tytuł: moneta - grosz
Autor: Wielki Mistrz Fryderyk Saski
Datowanie: 1498-1510
Wymiary: 20 mm, 1,365 g
Opis: awers: tarcza zakonna wielkiego mistrza z krzyżem, którego wydłużone, rozszerzające się ramiona dzieląc legendę otokową, sięgają zewnętrznej obwódki. Górne ramię krzyża sięga krawędzi saskiej tarczy herbowej, rozpoczynającej legendę otokową. W otoku, pomiędzy obwódkami (wewnętrzna perełkowa) napis: HAGI-STER-FRID-IKVS rewers: tarcza zakonna z krzyżem o wydłużonych ramionach dzielących legendę otokową i sięgających zewnetrznej obwódki. W otoku pomiędzy obwódkami (wewnętrzna perelkowa) napis: HONE-TADN-ORVH-PRVS