Nr. kat.: N-12126 OMO
Tytuł: moneta - szeląg
Autor: Wielki Mistrz Küchmeister von Sternber
Datowanie: 1414-1422
Wymiary: 19,1 mm, 1,615 g
Opis: awers: tarcza zakonna wielkiego mistrza z krzyżem, którego wydłużone, rozszerzające się i rozdwojone ramiona dzieląc legendę otokową, sięgają zewnętrznej obwódki. W otoku, pomiędzy obwódkami (wewnętrzna perełkowa) napis: MAG/./-T : MIC-HAEL-PRIM rewers: tarcza zakonna z krzyżem o wydłużonych ramionach dzielących legendę otokową i sięgających zewnetrznej obwódki. W otoku pomiędzy obwódkami (wewnętrzna perelkowa) napis: MONE-TA DN-ORV/./-PRVC