Nr. kat.: N-12130 OMO
Tytuł: moneta - szeląg
Autor: Wielki Mistrz Russdorf Paweł Bellitzer
Datowanie: 1422-1441
Wymiary: 19,5 mm, 1,575 g
Opis: awers: tarcza zakonna wielkiego mistrza z krzyżem, którego wydłużone, rozszerzające się ramiona dzieląc legendę otokową, sięgają zewnętrznej obwódki. W otoku, pomiędzy obwódkami (wewnętrzna perełkowa) napis: MAGS-T ° PA-VLVS-P/./I/./ rewers: tarcza zakonna z krzyżem o wydłużonych ramionach dzielących legendę otokową i sięgających zewnetrznej obwódki. W otoku pomiędzy obwódkami (wewnętrzna perelkowa) napis: /.../E-TA DN-ORVM-PRV/./