Nr. kat.: N-12136 OMO
Tytuł: moneta - półtorak lenny
Autor: Władca Jan Zygmunt Hohenzollern
Datowanie: 1620
Wymiary: 19 mm, 1,045 g
Opis: awers- w polu jabłko z krzyżem i cyfrą Z4. Po bokach cyfry: Z-0. W otoku napis: + IO . SI M/./R . BR . S R /...../ rewers: herb Prus w tarczy, pod koroną kabłąkową. W otoku: PRO LEG /./ PR . GREGE