Nr. kat.: N-12191 OMO
Tytuł: moneta - szeląg lenny
Autor: Władca Jerzy Wilhelm
Datowanie: 1625
Wymiary: 16 mm, 0,535 g
Opis: awers: w polu Orzeł - herb Prus. W otoku: (serce z krzyżem-znak E. Płalera) GEORG . WILH . MAR . BR . S . R .I . EL rewers: w polu inicjał - litera W wpisana w G. W otoku napis: SOLIDVS . PR /herb Hohenzollernów/ VSSIAE . 1625