Nr. kat.: N-12197 OMO
Tytuł: moneta - szeląg lenny
Autor: Władca Jerzy Wilhelm
Datowanie: 1627
Wymiary: 16 mm, 0,605 g
Opis: awers: w polu Orzeł - herb Prus. W otoku: (serce z krzyżem-znak E. Płalera) GEORG WI/./H MAR . BR . S R .I . EL rewers: w polu inicjał - litera W wpisana w G. W otoku napis: SOLIDVS PR /herb Hohenzollernów/ VSSIAE 1627