Nr. kat.: N-12214 OMO
Tytuł: moneta - półtorak
Autor: Władca Ulryk darłowski Dynastia Gryfitów
Datowanie: 1622
Wymiary: 19 mm, 0,920 g
Opis: awers: pięciopolowa tarcza herbowa. W otoku napis: VLRIC /./ 3 . VX . S . PO rewers: jabłko królewskie z liczbą Z4. Po bokach data Z-Z. W otoku napis: EVS . PROTECTOR . /..../