Nr. kat.: N-12222 OMO
Tytuł: moneta - talar - rijksdaalder
Autor: Władca Fryderyk Henryk Orański
Datowanie: 1629
Wymiary: 41 mm, 28,615 g
Opis: awers: Półpostać w zbroi, w prawo, z mieczem opartym o bark i tarczą herbową na taśmie, w lewej ręce. Postać z kryzą wokół szyi. Na tarczy kroczący lew. W otoku, pomiędzy perełkowymi obwódkami, napis: MO . ARG . PRO CONFOE BELG . HOL . rewers: w polu, pod otwartą koroną, tarcza z herbem Republiki Zjednoczonych Prowincji (kroczący lew z mieczem i pękiem strzał). Po bokach tarczy data 16-29. W otoku, pomiędzy perełkowymi obwódkami, napis: x CONCORDIA . /./ES + PARV/../ CRESCVNT