Nr. kat.: MMA-917/1486-90/72
Tytuł: fragmenty ozdób z grobu ciałopalnego
Autor: nieznany
Datowanie: B2-C1
Wymiary: od 0,4 do 4,3 cm
Opis: Fragmenty ozdób: kościanego grzebienia i brązowych fibul (zapinek) odkrytych w grobie ciałopalnym w Kortowie przed wojną.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+