Nr. kat.: MMA-1799/230/92
Tytuł: fragmenty naczyń glinianych
Autor: nieznany
Datowanie: wczesna epoka żelaza
Wymiary: od 1 do 4 cm śred.
Opis: Fragmenty naczyń kultury kurhanów zachodniobałtyjskich z wczesnej epoki żelaza
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+