Nr. kat.: MMA-617/135/62
Tytuł: berło z poroża łosia
Autor: nieznany
Datowanie: mezolit
Wymiary: 21 x 32 cm
Opis: Berło bądź buława wykonana z poroża łosia. Odkrytą ją 21.02.1938 podczas osuszania bagna na terenie dzisiejszego osiedla Podgrodzie. Zabytek jest jednym z najstarszych śladów człowieka w regionie.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+