Nr. kat.: MMA-1007
Tytuł: fragmenty naczyń glinianych i polepy
Autor: nieznany
Datowanie: okres wędrówek ludów
Wymiary: od 2,5 do 4,2 cm
Opis: Ceramika i fragmenty spalonej polepy (zmieszanej ze słomą gliny którą np. okładano drewniane ściany) z okresu wędrówek ludów charakterystyczna dla tak zwanej "grupy olsztyńskiej" pozyskana podczas badań weryfikacyjnych Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 1975 roku.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+