Nr. kat.: MMA-1058/49/82
Tytuł: fragmenty naczyń glinianych
Autor: nieznany
Datowanie: od średniwowiecza po okres nowożytny
Wymiary: od 2 do 5,5 cm średn.
Opis: Niewielkie fragmenty naczyń glinianych odkrytych na wschód od dawnego majątku Pozorty podczas badań powierzchniowych w 1981 roku. Nieliczne średniowieczne fragmenty ceramiki można rozróżnić po siwo-szarej barwie i czytelnej domieszce schudzającej glinę. Wśród fragmentów ceramiki znalazł się również jeden odłupek krzemienny bez śladów obróbki.
Digitalizacja Kultura+ Kultura+ Kultura+